Businessz

Online dejting företag Bumble erbjuder anställda obegränsad betald ledighet

O

nline dejtingsföretaget Bumble har sagt att alla anställda kan ta obegränsad betald ledighet så länge de får sitt arbete gjort, enligt rapporter.

Chefer måste logga ut på ledigheten innan personalen kan ta det.

Det kommer efter att företaget stängde ner i en vecka i juni i det det sa var ett försök att hjälpa anställda att hantera arbetsrelaterad stress.

Företaget sa att det skulle stänga sina kontor i en vecka två gånger om året från och med nu och att pandemin hade fått det att “reflektera över” hur verksamheten fungerade.

Bumble -president Tarek Shaukat sa: ”Det blir allt tydligare att vårt sätt att arbeta och behöver fungera har förändrats och vår nya policy är en återspegling av vad som verkligen är viktigt och hur vi bäst kan stödja våra team i både arbete och liv. . ”

Pandemin och efterföljande lockdown ledde till en högkonjunktur i hemarbetet och har fått många företag att undersöka hur de fungerar på nytt.

Revisorer Price Waterhouse Cooper sa att det skulle låta personalen börja när de gillade och arbeta hemifrån några dagar.

BP berättade för kontorsarbetare att de kan tillbringa två dagar i veckan att arbeta hemifrån och flera banker undersöker arrangemang för hemmakontor.

Posted By : data pengeluaran hk